Hjem

Velkommen til Norsk Forening for Spillproblematikk!

 

Norsk Forening for Spillproblematikk ble stiftet i april 2000 av behandlere som arbeidet med pengespillavhengighet og andre interesserte.

Foreningens formål er:

  • Spre kunnskap om penge- og nettspillproblematikk med sikte på å redusere problemenes omfang 
  • Medvirke til å utvikle gode behandlingstilbud 
  • Være et samarbeidsforum for fagfolk og andre interesserte på feltet 
  • Påvirke de politisk bestemte rammebetingelsene for pengespill og andre spill med sikte på å redusere problemene 
  • Gi begrunnede råd til offentlige myndigheter om spillproblematikk

Foreningen har siden oppstarten utviklet et godt samarbeid med KoRus-Øst som har spilleavhengighet som fokusområde, samt andre organisasjoner innen feltet som Actis og Spillavhengighet Norge. Vi ønsker enkeltpersoner, institusjoner/tiltak og organisasjoner som er opptatt av spillproblematikk velkommen som medlemmer - og ønsker velkommen til vårt årlige seminar på Hamar for faglig oppdatering og nettverksbygging.

Seminaret 2018 finner sted 12.-13.06.18 på First Hotel Victoria Hamar. Sett av datoen, program kommer senere.


Seminaret 2017

Norsk Forening for Spillproblematikk arrangerer et årlig seminar for fagfolk og andre interesserte innen feltet, og seminaret avholdes vanligvis på Hamar i juni. Foreningens seminar representerer en viktig og sentral møteplass i det norske fagmiljøet. Seminaret 2017 ble arrangert 05.-06. september på First Hotel Victoria, Hamar. Se presentasjoner fra seminaret

Årsmøtet

Årsmøtet arrangeres i forbindelse med seminarets første dag, medlemmer har tale- og stemmerett. Vi oppfordrer medlemmene til å sende inn saker. Saker sendes til Ingjerd Meen Lorvik

NFSPs pris

NFSP ønsker forslag til prisvinner 2018. Kjenner du til noen som fortjener en utmerkelse for godt arbeid innen feltet spilleavhengighet? Skriv en begrunnelse og send den til oss. Kontakt oss

Følg oss på Facebook