Om oss

Foreningens formål er:

  • Spre kunnskap om penge- og nettspillproblematikk med sikte på å redusere problemenes omfang
  • Medvirke til å utvikle gode behandlingstilbud
  • Være et samarbeidsforum for fagfolk og andre interesserte på feltet
  • Påvirke de politisk bestemte rammebetingelsene for pengespill og andre spill med sikte på å redusere problemene
  • Gi begrunnede råd inn til offentlig myndighet om spillproblematikk