Medlemsliste

Medlemsliste NFSP  2014

Actis – Rusfeltets  Samarbeidsorganisasjon

Akan kompetansesenter

A-senteret

Blå Kors Vest

Blå Kors Øst

Borgestadklinikken

Center for Ludomani

Helse Finnmark

Helse Nord-Trøndelag

St Olavs Hospital

Sykehuset Innlandet HF – Korus Øst

Sykehuset Innlandet, Avd. for Rusrelatert- og psykisk Helsevern

Trasopklinikken

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

 

Pluss 13 enkeltmedlemmer