logo2.gif

Styret

Foreningens styre 2016/2017 består av:

1ny.jpg

Fra venstre:   Pål Fylling Helland, Jarle Wangen, Rune Mentzoni, Magnus Eidem, Ann Elisabeth Sandnes, Gro Tepstad og Ingjerd Meen Lorvik, 

Leder: Ingjerd Meen Lorvik, seniorrådgiver/psyk.spes, Borgestadklinikken
Sekretær: Magnus Eidem, prosjektleder, Sykehuset Innlandet HF
Syremedlem: Ann Elisabeth Sandnes, behandler, Lade behandlingssenter
Styremedlem: Rune Mentzoni, Førsteamanuensis, Institutt for Samfunnspsykologi, UiB
Styremedlem: Pål Fylling Helland, psykolog, Oppfølgingsenheten Frisk
Styremedlem: Jarle Wangen, seniorrådgiver, AKAN
Styremedlem: Gro Tepstad, Avd.leder TSB, Kirkens Sosialtjeneste

 

 

Foreningens styre 2015/2016

nfspweb.jpg

Fra venstre:   Pål Fylling Helland med lille Ida, Gro Tepstad, Ingjerd Meen Lorvik, 
Jarle Wangen, Rune Mentzoni og Magnus Eidem

Birgith Vedahl Ullnæss var ikke tilstede på når bildet ble tatt.


Leder: Ingjerd Meen Lorvik, seniorrådgiver/psyk.spes, Borgestadklinikken
Sekretær: Magnus Eidem, prosjektleder, Sykehuset Innlandet HF
Kasserer: Birgith Vedahl Ullnæss, seniorrådgiver, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Styremedlem: Rune Mentzoni, postdoktor, Psykologisk Fakultet UiB
Styremedlem: Pål Fylling Helland, psykolog Blå Kors Senter
Styremedlem: Jarle Wangen, seniorrådgiver, AKAN
Styremedlem: Gro Tepstad, styreleder, Behandlingsteamet Tepstad & Kvam

 

 

Styret 2014/2015:

styre2015.jpg

Fra venstre:  Magnus Eidem, Pål Fylling Helland, Ingjerd Meen Lorvik, Gro Tepstad,
Jarle Wangen og Rune Mentzoni


Leder: Ingjerd Meen Lorvik, seniorrådgiver/psyk.spes, Borgestadklinikken
Sekretær: Magnus Eidem, prosjektleder, Sykehuset Innlandet HF
Kasserer: Birgith Vedahl Ullnæss, seniorrådgiver, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Styremedlem: Rune Mentzoni, postdoktor, Psykologisk Fakultet UiB
Styremedlem: Pål Fylling Helland, psykolog Blå Kors Senter
Styremedlem: Jarle Wangen, seniorrådgiver, AKAN
Styremedlem: Gro Tepstad, styreleder, Behandlingsteamet Tepstad & Kvam

 

 

Styret 2013/2014:

styret.jpg

Bak fra venstre: Jarle Wangen, Magnus Eidem, Trond Aspeland
Midten fra venstre: Birgith Vedahl Ullnæss, Gro Tepstad, Rune Mentzoni
Foran: Ingjerd Meen Lorvik


Leder: Ingjerd Meen Lorvik, seniorrådgiver/psyk.spes, Borgestadklinikken
Sekretær: Magnus Eidem, prosjektleder, Sykehuset Innlandet HF
Kasserer: Birgith Vedahl Ullnæss, seniorrådgiver, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Styremedlem: Rune Mentzoni, postdoktor, Psykologisk Fakultet UiB
Styremedlem: Trond Aspeland, sosionom, Sykehuset Innlandet HF
Styremedlem: Jarle Wangen, seniorrådgiver, AKAN
Styremedlem: Gro Tepstad, styreleder, Behandlingsteamet Tepstad & Kvam