logo2.gif

Arbeidsplan

STYRETS ARBEIDSPLAN 2017-2018

 

 

  • Arrangere seminar 2018 og årsmøte 2017-2018
  • Være høringsinstans for relevante saker som angår feltet og gi faglig begrunnede råd om spillproblematikk
  • Samarbeide med organisasjoner innen feltet
  • Følge utviklingen i spillmarkedet og holde oss orientert om konsekvenser, omfang og behandlingstilbud
  • Bidra til å øke kompetanse og fagutvikling innen feltet.
  • Utdele NFSPs pris for viktige bidrag innen feltet
  • Gjøre tiltak for å markedsføre NFSP og rekruttere nye medlemmer
  • Arrangere studietur for styrets medlemmer